Företag

Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
Företag

Att arbeta på Fronius vi drömmer inte om framtiden. Vi skapar den.

Din energi gör skillnad

Fronius erbjuder som arbetsgivare en mängd möjligheter för sökande. Företaget växer och söker efter personer både i huvudkontoret i Österrike och i våra filialer världen över för en mängd olika roller, från forskning och utveckling till produktion, administration och försäljning.

Innovation är en del av företagets kultur och en bidragande faktor till vår framgång. Vårt mål är att samarbeta för att utveckla revolutionerande teknik och enastående produkter, idag och imorgon, inom våra tre affärsområden Perfect Welding, Solar Energy och Perfect Charging. Då behöver vi medarbetare som delar vår entusiasm och hjälper oss att skapa mesta möjliga kundnytta.

Energi

Vi utnyttjar våra kompetenta medarbetares energi för att skapa en ljus framtid för alla. Detta är hjärtat av allt vi gör: skapa den perfekta svetsen, alstra solarenergi och ladda batterier. En stor andel av investeringarna går tillbaka till forskning och utveckling där vi just nu har drygt 710 medarbetare.

Ett globalt företag

Fronius har utvecklats från ett litet familjeföretag till en internationell organisation. Enbart våra anläggningar i Österrike är idealiska arbetsplatser för ca 3 600 medarbetare, och den globala personalstyrkan är över 5 600 anställda. Vi har 36 filialer och försäljningsrepresentanter i mer än 60 länder i hela världen. Vår globala närvaro betyder att vi har en bred och internationell arbetsmiljö som ger oss möjligheter att röra oss utomlands.

Hållbarhet

Vi förenas och drivs framåt av arbetet med hållbara lösningar. Vi garanterar att produkterna som vi utvecklar kommer att kunna repareras i många år framöver. Vi bidrar mycket till den gröna energiomställningen och har alla skäl att vara stolta över våra produkter, utvecklingsarbeten och tjänster.

Jobb

Vi växer och erbjuder ständigt nya och stimulerade tjänster inom bland annat forskning och utveckling, produktion och administration. Våra forsknings- och utvecklingsteam samarbetar internationellt, medan våra produktionsanläggningar har toppmodern utrustning för moderna arbetsplatser. Paketet kompletteras med framgångsrika marknadsföringsstrategier och sofistikerade logistiklösningar. Vi värdesätter yngre talanger och letar alltid efter motiverade traineer, praktikanter och lärlingar.

Vår kultur

Vi vill ta vara på energin som medarbetarna tar med sig till Fronius. Därför strävar vi ständigt efter att upprätthålla en positiv företagskultur. Det är det som håller oss igång.

Tänker framåt

Våra team tänker utanför boxen och förverkligar tålmodigt visioner till banbrytande produkter och lösningar. Kunniga experter forskar i våra välutrustade laboratorier med tillgång till de allra senaste produktionssystemen. Vi samarbetar med globalt välkända varumärken för att leverera framtidens produkter.

Kopplar samman

Våra medarbetare låter resultatet tala. Alla som gillar att få saker gjorda kommer att uppskatta en anställning hos Fronius. Vi bygger på de tekniska teamens kunskaper och förstår att misstag händer – men också är utmärkta underlag för inlärning. Nyanställda känner sig snabbt hemma hos Fronius och välkomnas med öppna armar som hos en familj.

Uppnår mål

Våra produkter imponerar alltid kunder överallt i världen, och det är resultatet av ett nära samarbete mellan alla avdelningar – forskning och utveckling, produktion, försäljning och administration. Vi är ett familjeägt företag och har alltid nästa generation i åtanke. Vi vill att hållbarhet är en hörnsten i verksamheten i många år framåt och därför använder vi våra resurser klokt.

En chef måste vara helt hängiven sitt uppdrag, i synnerhet om arbetsplatsen är internationell. Därför lägger Fronius ner mycket tid på cheferna och ger dem utrymme att utveckla sina egna idéer, och vi firar tillsammans med dem när de lyckas lösa besvärliga problem. Resultatet talar för sig själv: Vid den senaste medarbetarenkäten för chefer så var över 90 % nöjda eller mycket nöjda med sina jobb.

Vilka andra saker bidrar till den utmärkta trivseln? Vår öppna informationspolicy förenklar det vardagliga ledningsarbetet, och vårt chefsutvecklingsprogram fokuserar på att utveckla kompetensen hos våra chefer. Sist men inte minst så behandlar vi varandra med respekt och vänlighet, precis som det anstår ett familjeföretag. 

Vi erbjuder våra medarbetare en mängd personalförmåner – från en egen förskola med barnpassning till personalrestauranger, företagsevenemang och teamevent. Det viktiga för oss är kvaliteten på det vi erbjuder.

Fronius KinderLand är en kombinerad förskola och barnpassningstjänst i Sattledt, där medarbetarnas barn får tillsyn under året så att föräldrarna får den extra flexibilitet som ibland behövs. KinderLand har öppna lekplatser och barnanpassade rum där barnen kan springa runt så mycket de orkar. Det finns särskilda sessioner som förbereder dem för deras första skoldag. Vår förskola är öppen för barn från 15 månaders ålder.

Och vi driver själva vår personalrestaurang med färska och närproducerade råvaror. Vi minimerar energisvinnet i köket och erbjuder en välbalanserad meny med olika måltider. Det är avgörande för oss att nyttig mat både ska smaka gott och återspegla vårt hållbarhetsarbete.

Vi är ett familjeägt företag. Proffsen som jobbar hos oss har stor frihet. Vi har utvecklat ett mentorprogram där nya teammedlemmar snabbt finner sig tillrätta hos Fronius och får en stadig grund att stå på för sitt arbete. Under din allra första arbetsdag kommer en annan medarbetare att visa dig runt på företaget, presentera dig för betydelsefulla kollegor på andra avdelningar, visa hur tidrapporteringssystemet fungerar och berätta hur du får tag på kontorsmaterial. Din mentor förklarar också principen för det vi kallar ENERGY/points – platserna där vi samlas för möten, fikapauser och informella samtal. Fronius mentorprogram kompletteras med introduktionskurser.

Vi tar god tid på oss när vi tillsätter lediga tjänster, och det är avsiktligt. Såväl nya lärlingar som nya chefer, såväl inom forskning och utveckling som inom försäljning, måste passa i teamet. Personkemi är lika viktigt som teknisk expertis. Och det är mycket viktigt att vara nyfiken, tänka utanför boxen och se till att den egna drivkraften kommer till nytta.

Som familjeföretag lägger vi stor vikt på en stabil företagskultur. Förutom de vanliga intervjuerna och bedömningarna tillämpar vi också provanställningar. Båda parterna får på så sätt möjlighet att lära känna varandra i vardagen, och det är ett utmärkt sätt att ta reda på hur de passar ihop.

Innovation och regelbunden utbildning är en kombination som inte går att bryta isär. Alla som vill forma framtiden måste vara nyfikna och vilja lära sig hur processerna fungerar. Vår personal kan räkna med att få stöd när de vill utvecklas inom sina specialiteter. Det kan röra sig om konferensdeltagande, specifika kurser, läroböcker eller kanske ett webbseminarium.

Fronius utbildningsprogram innehåller ett intressant och brett urval av ämnen från projektledningsseminarier till föreläsningar om att förebygga ryggont, svetskurser och utbildningar i konflikthantering.  En speciell sak är utvalda teman. När intresset ökar för vissa företeelser bjuder vi in ledande företrädare till Fronius där de kan diskutera dem med personalen. Till exempel arrangerade vi nyligen evenemang med genetikern Markus Hengstschläger och framtidsforskaren Matthias Horx.

Uttryck dig väl, anpassa ditt yttre och ha koll på det du talar om. Våra tips till jobbsökande är oftast väldigt allmänna och ger inte en färdig bild. Vi på Fronius gör saker annorlunda: ”Where your energy makes a difference” är inte bara ett vanligt motto i arbetsbeskrivningarna utan också en bärande princip i bredare bemärkelse.

Vi säger gärna: var dig själv. Visa för oss att du kan tänka utanför boxen. Fundera på hur du kan visa resultatet av din energi – genom att dela med dig av färdigheter, kunskaper och erfarenheter i privatlivet eller under tidigare anställningar. Michael Reder, teamledare för processteknik inom montering (Sattledt)

”På Fronius ingår jag i en innovativ och internationell organisation med lång historia. Tillsammans med teamet inför vi nya produkter från utveckling till produktion, vilket även omfattar planering av monteringslinjer. Och vi leder produktionsprojekt med delvis nya tekniker och processer. Jag gillar Fronius mentorprogram för nyanställda och de många personalförmånerna – restaurang för medarbetare, barnpassning och en beachvolleybollplan.”


Sandra Rohregger, lärling inom mekatronikkonstruktion

”Först när jag gick ut skolan bestämde jag mig för att bli lärling hos Fronius. Det jag verkligen gillade med företaget var proffsigheten och ett internationellt fokus eftersom de innebär fler möjligheter för mig på lång sikt.”

våra affärsområdenSolenergi – där din energi används för en grön framtid

Många människor talar om hållbarhet. För oss på Fronius är det vardagen. Sedan 1992 har affärsområdet Solar Energy levererat produkter och tjänster som gör försörjning med förnybar energi till en del av livet. Vårt övergripande mål är 24 timmar sol – vår vision av en framtid där 100 % av världens energibehov tillgodoses med förnybara energikällor. Ett mål som vi kan sträva mot, varje dag, året runt. Därför koncentrerar vi oss på lösningar som alstrar, distribuerar, lagrar och även förbrukar solenergi – intelligent, effektivt och ekonomiskt. Det gläder oss att tekniken som vi utvecklar gör tillvaron lite bättre för alla.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?